022014_hoevel

Vår høvlemaskin og tjuknar gjer oss i stand til å laga dei dimensjonar og profilar du måtte ønskja.