022005_toerke

Tørka gjer at me kan levera material raskt! Max lengde i tørka er 6,2 m.